Aktualności (19.03.2020)

Pracujemy zdalnie!

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że większość pracowników została oddelegowana do pracy zdalnej. Nie stanowi to jednak kłopotu w codziennym kontakcie i wykonywaniu obowiązków.
Dla wielu firm pandemia koronawirusa oznacza oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej. W trosce o ich bezpieczeństwo i zdrowie odwoływane są podróże służbowe i spotkania w większym gronie. Podobna sytuacja ma miejsce w firmie Abriga, która prowadzi działalność międzynarodową. Na co dzień współpracuje z wieloma agencjami marketingowymi, projektantami czy agencjami fotograficznymi, z którymi, mimo dzielącej odległości, jest w stałym kontakcie.Oddelegowanie części pracowników Abrigi nie stanowiło dla firmy problemu komunikacyjnego. Dzięki technologiom informatycznym, z którymi pracownicy są na bieżąco zaznajamiani, każdego dnia są ze sobą w kontakcie i mogą połączyć się o dowolnej porze. Zamiast codziennych kilkominutowych spotkań Daily Huddle, przeprowadzają krótkie wideokonferencje informując swoich przełożonych co udało się danego dnia zrealizować. Takie wideospotkania mogą również przeprowadzać z każdą osobą z agencji, z którymi Abriga współpracuje na co dzień.

Wprowadzony został także specjalny system raportowania, który pozwala pracownikom na poinformowanie przełożonych o rezultatach swojej pracy. Ułatwia także organizację codziennej pracy.

Dzięki nowoczesnym technologiom i oprogramowaniom praca w Abridze przebiega bez utrudnień i zastojów. Firma chętnie służy pomocą innym przedsiębiorstwom, które nie miały do czynienia z pracą zdalną czy technologicznymi rozwiązaniami. Specjaliści z Abrigi chętnie doradzą i wskażą rozwiązania na ten szczególny czas.To jednak nie wszystko. Specyfika pracy nie pozwoliła na oddelegowanie do pracy zdalnej wszystkich. Dlatego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w łazienkach firmowych umieszczone są odpowiednie instrukcje jak prawidłowo myć ręce, a także środki higieniczne: mydła, dozowniki z mydłem antybakteryjnym, ręczniki papierowe. Dodatkowo pracownicy zostali wyposażeni w środki do dezynfekcji biurek.Jednocześnie przekazane zostały pracownikom odpowiednie instrukcje dotyczące postępowania w sytuacji, gdyby ktoś zaobserwował u siebie objawy takie, jak gorączka lub kaszel, duszności lub trudności w oddychaniu, przebywał na obszarach ryzyka, gdzie odnotowuje się kolejne przypadki zakażenia koronawirusem lub mógł mieć kontakt z osoba poddaną kwarantannie albo leczoną na COVID-19.

Wprowadzono również system pracy zmianowej w Call Center.